Page 7 - Altari Delle Antiche Chiese Campestri Galluresi
P. 7

Santu Jagu di Pitrischedduantu Jagu di Pitrischeddu
               S


                   Aggius, Località Scupetu
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12