Page 8 - Altari Delle Antiche Chiese Campestri Galluresi
P. 8

Santu Luxunuantu Luxunu
                 S


                Aggius, Fiuminaltu, Pala di Monti
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13